Khác biệt giữa Windows 32bit và 64bit?

Khác biệt giữa Windows 32bit và 64bit?

Để máy tính có thể làm việc tốt với RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) thì người dùng Windows sẽ cần phụ thuộc vào 2 phiên bản 32-bit hoặc 64-bit. Hiểu theo cách đơn giản, 64-bit có khả năng xử lý RAM và ứng dụng tốt hơn so với 32 bit. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét