Cài đặt các gói giao diện ngôn ngữ win 7

Cài đặt các gói giao diện ngôn ngữ win 7
Mặc định các gói ngôn ngữ language pack của win 7 chỉ hỗ trợ cho bản Ultimate và Enterprise. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện sử dụng 2 bản win này.Vậy khi muốn sử dụng ngôn ngữ khác thì chỉ có cách cài win 7 Ultimate hoặc Enterprise rồi update gói ngôn ngữ win 7 hoặc mua bản win 7 viết riêng bằng ngôn ngữ muốn dùng để cài. Mình đã thực hiện và chuyển đổi thành công ngôn ngữ của bản win 7 pro english sang japanese, các gói ngôn ngữ khác cũng làm tương tự như vậy.
Nay bạn đã có thể sử dụng bản win 7 bất kỳ với ngôn ngữ mong muốn khi làm theo các bước cài đặt máy tính sau:
Công cụ cần dùng:
1> Vistalizator v2.40 download tại đây
2> Windows Update Agent 7.4 download tại đây
Bản32bit
Bản 64 bit
3> Các gói ngôn ngữ:

Bản 32 bit
Arabic : http://download.windowsupdate.com/ms...53d6d54c97.exe
Bulgarian : http://download.windowsupdate.com/ms...470ff6850e.exe
Chinese (Simplified) :http://download.windowsupdate.com/ms...f3bc031fcf.exe
Chinese (Traditional) :http://download.windowsupdate.com/ms...0a6d475376.exe
Croatian :http://download.windowsupdate.com/ms...c07ebc3472.exe
Czech :http://download.windowsupdate.com/ms...0a0d410a4e.exe
Danish :http://download.windowsupdate.com/ms...de17ac093f.exe
Dutch :http://download.windowsupdate.com/ms...0823183c51.exe
English :http://download.windowsupdate.com/ms...33662fd500.exe
Estonia :http://download.windowsupdate.com/ms...074c045699.exe
Finnish :http://download.windowsupdate.com/ms...a8beefe36a.exe
French :http://download.windowsupdate.com/ms...b00b793bf1.exe
German :http://download.windowsupdate.com/ms...99278b05fc.exe
Greek :http://download.windowsupdate.com/ms...1d3b3c9230.exe
Hebrew :http://download.windowsupdate.com/ms...603c134ef9.exe
Hungarian :http://download.windowsupdate.com/ms...56581c20f8.exe
Italian :http://download.windowsupdate.com/ms...e78c2e0bb8.exe
Japanese :http://download.windowsupdate.com/ms...bbc8b45420.exe
Korean :http://download.windowsupdate.com/ms...29f8b56908.exe
Latvian :http://download.windowsupdate.com/ms...0d378b18b2.exe
Lithuanian :http://download.windowsupdate.com/ms...369ce1ad6a.exe
Norwegian :http://download.windowsupdate.com/ms...3c157f5b24.exe
Polish :http://download.windowsupdate.com/ms...8120d326b2.exe
Portuguese (Brazil) :http://download.windowsupdate.com/ms...40f270e45a.exe
Portuguese (Portugal) :http://download.windowsupdate.com/ms...d86aab5ce9.exe
Romanian :http://download.windowsupdate.com/ms...776ff02a72.exe
Russian :http://download.windowsupdate.com/ms...dd0c9c492a.exe
Serbian (Latin) :http://download.windowsupdate.com/ms...a0d0055a9c.exe
Slovak :http://download.windowsupdate.com/ms...4b8af6025a.exe
Slovenian :http://download.windowsupdate.com/ms...8805df9f50.exe
Spanish :http://download.windowsupdate.com/ms...bf77319ee8.exe
Swedish :http://download.windowsupdate.com/ms...9c74e7a86a.exe
Thai :http://download.windowsupdate.com/ms...ba9c30c6d0.exe
Turkish :http://download.windowsupdate.com/ms...22c930a57c.exe
Ukrainian :http://download.windowsupdate.com/ms...58e91ceba9.exe
Bản 64 bit
http://download.windowsupdate.com/ms...be9cfa28f6.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...9b2436515f.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...08060e54bc.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...c0e6b99ec4.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...16e2645122.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...f3e91966b7.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...bc9aa8f4b4.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...7f4d500e9f.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...df3ea4ad27.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...5449704687.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...ae11ab0fcb.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...96b7bbc8d8.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...e75f4ad533.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...9678d6fc32.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...1531a29817.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...a6172d39b5.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...1d326a8e2a.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...94daddb848.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...f9d41aa0e6.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...76f0d151ce.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...6f105df580.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...986a7556f1.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...9746ff3454.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...243e02dc7b.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...ce56b695e9.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...c70f34dbd9.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...3071a665bd.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...d21c11b514.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...3791a297c3.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...dc56755b93.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...4f996ee014.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...a9e0b8af63.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...572dd87be4.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...e3528a9a04.exe
http://download.windowsupdate.com/ms...fa18f345bd.exe
Các bước cài đặt ngôn ngữ mới:
1. 1. Chạy Vistalizator, cho phép UAC nếu có yêu cầu
Hình ảnh 1
[IMG]
2. 2. Bấm Add languages và mở gói ngôn ngữ MUI (*.exe, *.cab) hoặc LIP (*.mlc)
Hình ảnh 2
[IMG]
3. 3. Chờ cho các gói ngôn ngữ được nạp.
Hình anh3
[IMG]
4. 4. Chọn chế độ cài đặt Express, sau đó, nhấn Install language
Hình ãnh
[IMG]
5. 5. Chờ cho tiến trình cài đặt hoàn tất
Hình ảnh 5
[IMG]
6. 6. Xác nhận thay đổi ngôn ngữ hiển thị hiện tại với ngôn ngữ mới (có thể được thực hiện sau).
Hình ảnh6
[IMG]
7. Chọn ngôn ngữ cần hiển thị và nhấn nút Update languages
Hình ảnh7
[IMG]
Hình ảnh 8
[IMG]
8. 8. Máy sẽyêu cầu cài gói Windows update Agent cho ngôn ngữ cần cài (nếu như trước đó chưa cài)
Hình ảnh 9
[IMG]
9. 9. Download gói Windows Update Agent theo link ở trên và cài đặt( trong khi Vistalizator vẫn chạy)
Hình ảnh 10
[IMG]
10. 10. Ngôn ngữ hiển thị cài đặt sẽ cập nhật trong vài phút
Hình ảnh 11
[IMG]
11. 11. Thoát khỏi chương trình và khởi động lại hệ thống để những thay đổi có hiệu lực
[IMG]
[IMG]
Và thành quả:
[IMG]
Phương pháp này có thể sử dụng cho win vista

0 nhận xét:

Đăng nhận xét