Những cách chống copy dữ liệu từ máy tính sang USB


Những cách chống copy dữ liệu từ máy tính sang USB
Máy tính của bạn có nhiều dữ liệu quan trong, bạn không muốn ai copy dữ liệu đó sang USB hoặc bạn đang muốn cấm không cho ai sử dụng cổng USB của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những cách chống copy dữ liệu từ máy tính sang USB

  Chống copy dữ liệu từ máy tính sang USB bằng cách chỉnh sửa Registry

 Start ---> Run ---> gõ Regedit, hộp thọai Registry sẽ hiện ra.
Mở registry, tìm tới khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies
Lưu ý:
Khóa StorageDevicePolicies có thể không có, bạn có thể tạo ra bằng cách click chuột phải vào khỏang trắng , chọn New ---> key, sau khi tạo xong, ở khung bênh phải của key, chọn New ---> DWORD có tên là WriteProtect và gán cho nó giá trị là 1!
Restart lại máy! Khi có người cắm USB vào máy của bạn và copy thì sẽ nhận đc thông báo như hình trên .
Cảnh báo:
- Chỉ dùng cho những máy tính không muốn chia sẻ dự liệu.
- Nếu muốn chia sẻ lại, xóa key vừa tạo và restart lại máy

Trung tâm cứu hộ máy tính chuyên cài win tại nhà, sửa máy tính tại nhà hà nội cài đặt máy tính tại nhà, xử lý sự cố virus máy tính tại nhà Hà Nội

cài win tại nhà, sửa máy tính tại nhà hà nội cài đặt máy tính tại nhà, xử lý sự cố virus máy tính tại nhà Hà Nội

1 nhận xét: